การกินมังสวิรัติ ทางเลือกเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

การกินมังสวิรัติ เป็นการกินอาหารที่งดเว้นเนื้อสัตว์ แต่ยังกินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น นม ไข่ น้ำผึ้ง แตกต่างจาก การกินวีแกน ที่งดเว้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด วิธีการกินอาหารแบบนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักแสดงคลิปโป๊ที่ต้องการดูแลสุขภาพ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นทางเลือกเพียงหนึ่งเดียว อย่างน้อยมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่เราจะควบคุมอาหารที่กิน และเลือกประเภทอาหารที่กินเพื่อสุขภาพของเราเอง