การกินมังสวิรัติ ทางเลือกเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

การกินมังสวิรัติ เป็นการกินอาหารที่งดเว้นเนื้อสัตว์ แต่ยังกินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น นม ไข่ น้ำผึ้ง แตกต่างจาก การกินวีแกน ที่งดเว้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด วิธีการกินอาหารแบบนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักแสดงคลิปโป๊ที่ต้องการดูแลสุขภาพ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นทางเลือกเพียงหนึ่งเดียว อย่างน้อยมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่เราจะควบคุมอาหารที่กิน และเลือกประเภทอาหารที่กินเพื่อสุขภาพของเราเอง

เหตุผลในการกินมังสวิรัติ อาจมาจากหลายปัจจัย แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีเหตุผลในการงดกินเนื้อสัตว์ ดังนี้

1. สุขภาพ การกินมังสวิรัติช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และยังเป็นอีกหนึ่งวิธีในการควบคุมไขมันและโปรตีน คนที่กินเนื้อสัตว์ปริมาณมากๆ จะพบปัญหาความดันโลหิตสูงบ่อยๆ

2. ศีลธรรม ไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว์ เหล่าดาราคลิปโป๊หลายคนให้เหตุผลถึงการกินมังสวิรัติ เพื่อที่จะไม่ต้องเบียดเบียนชีวิตของสัตว์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและความต้องการของแต่ละคน

3. สิ่งแวดล้อม การผลิตเนื้อสัตว์สร้างมลพิษ การใช้น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ การเลือกกินพืชผักที่พบได้รอบตัวจึงเป็นทางเลือกอีก 1 ทาง ในการลดมลพิษ

ประเภทของการกินมังสวิรัติ ประกอบด้วย แลคโต-โอโว มังสวิรัติ กินนม ไข่ แต่ไม่กินเนื้อสัตว์ หรือ แลคโต มังสวิรัติ กินนม แต่ไม่กินไข่ เนื้อสัตว์ นอกจากนี้ยังมี โอโว มังสวิรัติ กินไข่ แต่ไม่กินนม เนื้อสัตว์ แบบนี้นิยมมากๆในกลุ่มดาราคลิปโป๊ และเพสคาทาเรียน กินปลา อาหารทะเล แต่ไม่กินเนื้อสัตว์ ส่วนที่เรามักได้ยินบ่อยๆคือ วีแกน งดเว้นเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด

ข้อเสียของการกินมังสวิรัติ คือ การได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ต้องวางแผนการกิน เลือกกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ความยุ่งยาก หาซื้ออาหาร ปรุงอาหาร ถ้าหากคุณเป็นนักแสดงคลิปโป๊ที่ต้องเดินทางบ่อยๆ น่าจะเป็นปัญหาในการเลือกซื้ออาหารของคุณ อาจจะสร้างความลำบากให้กับเพื่อนร่วมงานก็ได้

การเริ่มต้นกินมังสวิรัติ ต้องศึกษาข้อมูล เลือกประเภทที่เหมาะกับตัวเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ค่อยๆ ลดเนื้อสัตว์ หาแรงบันดาลใจ สูตรอาหาร จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ปรึกษาแพทย์ นักโภชนาการ เพื่อการกินอย่างปลอดภัย

การกินมังสวิรัติ เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ ศีลธรรม และสิ่งแวดล้อม แต่ต้องศึกษาข้อมูล วางแผนการกิน เลือกกินอาหารให้ครบถ้วน

By Ellie

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *